Informatika fanidan dars ishlanma

Uchquduq tuman 18-sonli maktabning informatika fani o’qituvchisi Xoliqova Dilafro’zning

“7×7 bellashuv slayd dars ishlanmasi

Mavzu:Amaliy mashg’ulot . 7×7  bellashuv dars

Darsning maqsadi:

A)Ta’limiy:kommunikativ kompetensiya: kompyuter xotirasiga dastur kiritish jarayonida ingliz tilidagi atamalarni ma’nosini tushungan holatda kiritishni o’rgatish.

B)Tarbiyaviy:milliy va umummadaniy kompetensiya:o’quvchilarni vatanga sadoqat,insonlarga mehr-oqibat tuyg’ularida tarbiyalash.

D)Rivojlantiruvchi:o’z-o’zini rivojlantirish kompetensiyasi:o’quvchilarni o’z-o’zini muntazam rivojlantirish maqsadida qo’shimcha topshiriq berish.

—Dars  turi:yangi bilimlarni bayon qilish.
Dars metodi:Amaliy, og’zaki
Dars jihozi: Reja-konspekt,yozuv taxtasi, jurnal,  kompyuter va hokazo.
Darsning borishi:
I.Tashkily qism:Salomlashish,davomad, xona nazorati (2daqiqa)
II.Psixologik iqlim yaratish, kun yangilarini so’rash(2daqiqa)
III.O’quvchilarni guruhlarga ajratib nom berish.

8-2-300x222

—1-shart .o’tilgan mavzular bo’yicha test topshiriqlari berish.(5 daqiqa)

1.Excel 2010 ning fayl kengaytmasi?

A.doc    B.xls   C.xlsx    D.accdb

2.Excel 2010 da sonning kvadrat ildizini hisoblovchi

funksiya?

A.Знак    В.корень   С.сумм   D.значен

3.Ms Excel 2010 ning ustun va satrlar  sonini  aniqlang?

A.16348 ustun,1048576 satr

B.16346 ustun, 1048576 satr

C.16636 ustun,,64446 satr

D.16746 ustun ,65535 satr

4.Hajmi 65535 belgidan ko’p bo’lmagan matnli va raqamli ma’lumotlar saqlanadigan maydon turi?

A.Matnli    B.Mantiqiy    C.OLE   D.MEMO

5.MS Accessda jadvalga ma’lumot kiritish nech xil usulda amalga oshiriladi?

A.2 xil  B.3 xil   C.1 xil   D.4 xil

2-shart:Krossword (5daqiqa)

1.Delphi menyularidan biri?

2.Tahrir menyusi?

3.Ln funksiyasining o’qilishi?

4.Ikki va undan ortiq sonlar ko’paytmasini hisoblovchi funksiya?

5.Menyu nomi?

6.Delphidagi asosiy oyna?

1 D
2 E
3 L
4 P
5 H
6 I

3-shart:Delphi dasturini ishga tushirib uning sarlavhasini o’zgartiring va boshqarish tugmasi yordamidaO’zbekiston kelajagi buyuk davlat matnini  kiriting. (5 daqiqa)
4-shart:Savollar  (5daqiqa)

1.Delphi dasturi kim tomonidan yaratilgan?
2.Delphi nomi berilishiga sabab?
3.Widht va Height xossalarining vazifasi?
4.Caption xossasining vazifasi?
5.Delphining nechta varianti ishlab chiqilgan?
6.Delphi dasturi necha guruhga bo’lingan?
7.Dasturlash tarixi necha bosqichdan iborat?
8.Rangni o’zgartirish xossasi?

search

5-shart.Begonasini top(5daqiqa)
1. a)Delphi     b)Word    c)Access     d)Excel
2.a)Si       b)Basic       c)Word        d)Paskal
3.a)File     b)Edit      c) Delphi      d)View
4.  a)MatLab   b)Maple   C)Java    D)MatCad
6-shart.Informatika so’zining har bir harfiga informatikaga oid atamalarni joylashtiring?

—Interfeys

—Not

—Fayl

—Oyna

—Run

—Maple

—Access

—Tahrir

—Ilova

—Klaviatura

—Asosiy oyna

7-shart.Fantamino sharti

Kompyuter jihozlarini imo-ishora orqali tushuntirib bering.

V.Yakuniy qism:Ballarni hisoblash , o’quvchilarni baholash, uyga vazifa berish.

Uyga vazifa:O’tilganlarni takrorlash,

xayrlashish.