informatika fanidan dars ishlanma o’qituvchi Kadirova M

Sinf  5-B
Fan  Informatika va Axborot texnologiyasi
O’qituvchi   Kadirova Mastura Abduxakimovna
Dars raqami   6 –dars
Sana   18 noyabr 2017 yil   4- soat

Mavzu  :  K L A V I A T U R A

 • Darsning ta’limiy  vazifasi:  o ‘quvchilarga Klaviatura haqida  tushuntirish, bilim berish.
 • Darsning tarbiyaviy  vazifasi: Kommunikativ kompetensiyasi orqali  o’quvchilarni  yangi  bilimlar egallashga va qattiyatli  bo‘lishga yo’naltirib, tarbiya berish.
 • Darsning rivojlantiruvchi  vazifasi: O’zizi-o’zi rivojlantiruvchi kompetensiyasi orqali o’quvchilarning kompyuterdan  foydalanish  haqidagi bilim  va  tasavvurlarini kengaytirish o’quvchilarga jadval  ko’rinishidagi miqdorlar bilan ishlashni o’rgatishni shakllantirish
 • Dars tipi : Yangi bilim berish
 • Dasr uslubi: Ko’rgazmali, amaliy
 • Dars o’tish usuli: Interfaol “Begonasini toping” o’yinlari,  test,
 • Vositalar: Elektron  resurslar,  darslik, tarqatma materiallar.
 • Nazorat shakli : Og’zaki, savol-javob, muhokama, kuzatish.
 • Baholash: Rag’batlantirish,  5  ballik  reyting  tizimi
 • :Savol- javob, kuzatish
 • 1 ball-  O’tilgan mavzuni o’zlashtirishi
 • 1 ball-   Uy ishi bajarganligi
 • 2 ball – Kompyuterda  mustaqil amallar bajarishi
 • 1 ball –Yangi mavzuni o’zlashtirishi

Zanjir usulida tezkor savol javob

1.O’quvchilar kompyuter monitoridan qancha uzoqlikda o’tirishlari kerak

 1. 1 kun davomida necha soat kompyuterda ishlash mumkin
 2. Kompyuter xonasining xarorati
 3. Windows so’zining ma’nosi
 4. Fayl necha qismdan iborat
 5. Kompyuter xonasiga nima uchun qora parda qo’yiladi
 1. O’quvchilar kompyuter stolidan qancha uzoqlikda o’tirishlari kerak
 2. Kompyuter xonasining yorug’ligi qanday bo’lishi kerak
 3. Kompyuterning asosiy qurilmalarini sanab bering
 4. Kompyuter xonasiga nima uchun kaktus qo’yiladi
 5. Fayl nomi nechta belgidan oshmasligi kerak
 6. Monitorning Ikkinchi nomi

Papka hosil qilish

Krossvord

Klaviaturadan foydalanishda to’g’ri o’tirish qoidasi

1

Klaviaturalar inglizcha Keyboard so’zidan olingan va axborotni kiritish uchun xizmat qiladigan qurilmadir. Klaviaturalar yagona standart yaratilgan bo`lib, barcha ishlab chiqaruvchilar unga rioya qiladilar va klaviaturalar bir-biridan faqat qo`shimcha tugmalarning mavjudligi va ularning joylashishi bilangina farq qiladi  Klaviaturalar inglizcha Keyboard so’zidan olingan va axborotni kiritish uchun xizmat qiladigan qurilmadir. Klaviaturalar yagona standart yaratilgan bo`lib, barcha ishlab chiqaruvchilar unga rioya qiladilar va klaviaturalar bir-biridan faqat qo`shimcha tugmalarning mavjudligi va ularning joylashishi bilangina farq qiladi

 • Tab: satrlarni bitta ustun qilib tekislash uchun xizmat qiladi;
 • Esc: tugallanmagan farmoishni bekor qiladi;
 • Backspase: kursordan oldingi timsolni o`chiradi va    qolganlarini bitta oldinga suradi;
 • Delete: kursordan keyingi timsolni o`chiradi;
 • NumLock: qo`shimcha tugmalarni raqamlarni kiritish tartibidan kursorni boshqarish tartibiga                        o`tkazadi yoki aksincha.
 • Insert: matnni orasiga yozish tartibidan ustiga yozish  tartibiga o`tkazadi yoki aksincha;
 • Home: kursorni satr boshiga o`tkazadi;
 • End: kursorni satr oxiriga o`tkazadi;
 • Page Up: kursorni bir sahifa (ekran) yuqoriga o`tkazadi;
 • Page Down: kursorni bir sahifa (ekran) pastga o`tkazadi;
 • Funktsional tugmalar va ularning Shift, Ctrl va Alt tugmalarning biri yoki bir nechtasi bilan hosil qilgan qo’shtugmalari maxsus funktsiyalarni bajarish uchun xizmat qiladilar. Odatda, ular oldindan kelishib olingan o`z vazifalarini bajaradilar. Masalan,
 • F1: dastur uchun ko`makni chaqirish;
 • F2: hujjatni saqlash;
 • F3: hujjatni yuklash (ko`rish);
 • F4: hujjatni tahrir etish;
 • F5: fayldan nusxa ko`chirish;
 • F6: faylni qayta nomlash;
 • F7: katalog yaratish;
 • F8: faylni o`chirish;
 • F9: dasturni ijro etish;
 • F10: menyuga kirish.
 1. Klaviatura so’zining ma’nosi
 2. A) Klavishlar to’plami           B)tugmachalar     D)Piktogrammalar
 3. Klaviatura nechta qismdan iborat
 4. A) 4 ta B) 6 ta D)  8 ta
 5. Klaviatura qanday qurilma
 6. Chiqarish qurilmasi B)  chop etish qurilmas
 7. D) kiritish qurilmasi
 8. Funksional klavishlar nechta
 9. A) 12 ta B) 10 ta             D) 6 ta
 10. Klaviatura qanday so’zdan olingan
 11. Printer B) Keyboard                  D) Sistema bloki
 12. Klaviatura qaysi qurilmaga ulanadi
 13. A) Sichqoncha B) monitor                    D) Sistema bloki

Topishmoq

2

 

Begonasini toping o’yini

3

Tez yozishni o’rganish uchun maxsus o’yin dasturlar ham mavjud

 • Uyga vazifa: Konspekt yozib klavishlar vazifasini yodlash